Informacje ogólne
  Rada Programowa
  Komitet Organizacyjny
  Program Konferencji
  Dla uczestników
  Referaty
  Warsztaty
  Uczestnicy
  Sponsorzy
  Patronat medialny
  Galeria zdjęć
  Bydgoszcz
  KontaktProgram Konferencji

27 maja środa 
9.00 - 10.00 
Rejestracja uczestników
9.00  -  9.45 

Zwiedzanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
(dla zainteresowanych)

10.00 - 10.45 

Powitanie i sesja jubileuszowa

  

Prowadzenie - Teresa Skibicka, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego


Uroczyste otwarcie konferencji:

dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
prof. dr hab. inż. Jan Kazior - Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej

Wystąpienie organizatorów konferencji:

Lidia Derfert-Wolf - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Biblioteka Główna UTP
Marek Górski - Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Dorota Buzdygan, Lidia Derfert-Wolf - 10-lecie bazy danych BazTech

10.45 - 11.15 
Wystąpienia sponsorów: RefWorks, Knovel
  11.15 - 11.45 Przerwa na kawę
  Sesja I - Wprowadzenie do dziedzinowych baz danych
 
11.45 - 13.00 

Prowadzenie - Anna Łozowska

Marek Niezgódka - Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe w kontekście otwartej nauki


Jadwiga Sadowska - Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej


Ewa Głowacka - Kryteria oceny i wyboru baz danych


Dyskusja

       13.00 - 13.30Wystąpienia sponsorów: Elsevier, 3M
       13.30 - 14.30Obiad
       14.30 - 15.30

Prowadzenie - Jadwiga Sadowska

Małgorzata Kowalska - Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?


Krzysztof Szubski - Ocena czasopism naukowych na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych


Grzegorz Racki - Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych


Dyskusja

       15.30 - 16.00Wystąpienia sponsorów: Aleph, Arfido
       16.00 - 16.15Przerwa na kawę
       16.15 - 17.15

Prowadzenie - Henryk Hollender


Hanna Celoch - Bibliograficzne bazy danych szybką ścieżką w obiegu informacji naukowej


Wanda Klenczon - Indeksowanie zawartości treściowej w bibliograficznych bazach danych


Maria Garczyńska - Bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych w Polsce


Dyskusja

       17.15 - 17.45Wystąpienia sponsorów:Thomson Reuters, Splendor
       17.45 - 18.30Dyskusja - podsumowanie Sesji I
                  19.30Uroczysta kolacja - Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku
28 maja czwartek
Sesja II - Przegląd polskich dziedzinowych baz bibliograficznych 
        9.00 - 10.30

Prowadzenie - Maria Rychlewska


Anna Osiewalska - Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych


Aneta Drabek - Polska Literatura Humanistyczna „Arton" - baza bibliograficzna czy indeks cytowań?


Beata Domosławska, Zyta Szymańska - Polska Bibliografia Literacka On-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój


Marzena Przybysz - Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliograficzna baza danych


Dorota Szumilas - Dziedzinowe bazy bibliograficzne Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Michał T. Szczepański, Tomasz Chmielak - BazHum: baza zawartości czasopism humanistycznych. Dokonania i perspektywy

       10.30 - 11.00Wystąpienia sponsorów: SirsiDynix, Emerald
       11.00 - 11.30Przerwa na kawę
       11.30 - 12.40

Prowadzenie - Elżbieta Edelman


Ewa Włostowska, Jacek Głębocki - Polska Bibliografia Lekarska Głównej Biblioteki Lekarskiej w roku swojego trzydziestolecia


Jolanta Przyłuska - Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną - doświadczenia małej wyspecjalizowanej biblioteki medycznej


Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska - Baza Danych AGRO - 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji


Dorota Gazicka-Wójtowicz - Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń


Maria Błażejewska, Joanna Kapusta, Elżbieta Karpińska-Pawlak - Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

       12.40 - 13.20Wystąpienia sponsorów: Ovid, AKME, EBSCO
       13.20 - 14.15Obiad
       14.15 - 15.15

Prowadzenie - Ewa Głowacka

Beata Niedbalec - System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG - baza z dziedziny pedagogiki. Stan obecny i koncepcje dalszej rozbudowy

Danuta Sebastjan, Magdalena Pilińska - Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we  Wrocławiu: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism, Dolny Śląsk - edukacja regionalna

Ewa Piotrowska, Renata M. Zając - Baza danych z zakresu pedagogiki, psychologii, literatury pięknej, bibliotekoznawstwa i socjologii

Jowita Sobiczewska, Edyta Trębicka - „Problemy Niepełnosprawnych" - bibliograficzna baza danych

       15.15 - 15.45Dyskusja - podsumowanie Sesji II
       15.45 - 16.00Przerwa na kawę
       17.00 - 20.00Spacer po Bydgoszczy z przewodnikiem
                  20.00Kolacja - Restauracja Ogniem i Mieczem
 29 maja piątek
9.00 - 10.30  Warsztaty (równoległe)
         

1) Nowoczesne sposoby dostępu do rozproszonej informacji


    Opis: Omówienie efektywnych narzędzi jednoczesnego wyszukania informacji naukowej z wielu źródeł (w tym licencjonowanych) i dotarcia do pełnego tekstu dokumentu. Prezentacja na przykładzie jednego z rozwiązań  zintegrowanego wyszukiwania - systemów MetaLib i SFX firmy Ex Libris. Testowanie konfiguracji z bazami danych nie stosującymi obowiązujących standardów, np. BazTech.

    Prowadzenie: Janusz Rydlakowski, ALEPH Polska

2) Expertus do obsługi baz bibliograficznych

    Opis: I. Expertus w zastosowaniu do bibliografii zawartości czasopism i innych wydawnictw; II. Expertus w zastosowaniu do bibliografii dorobku naukowego; III. Bazy prac magisterskich, licencjackich, doktoratów i habilitacji w systemie Expertus.

    Prowadzenie: Jacek Głębocki, Grzegorz Pietruszewski, SPLENDOR

3) Inteligentne platformy dla bazy danych - wyszukiwanie poprzez połączone tezaurusy 

    Opis: Warsztaty mają na celu zaznajomić z możliwością wyszukiwania poprzez połączone tezaurusy różnych baz na platformie ISI Web of Knowledge. Przeszukiwanie pojedynczych baz jak: INSPEC, Derwent Innovation Index czy Web of Science daje ograniczone rezultaty - połączenie ich zawartości z informacjami o cytowaniach artykułów  czy patentów daje użytkownikowi potężne narzędzie. Dodatkowo zostaną zaprezentowane możliwości tworzenia własnych baz bibliograficznych w oparciu o dane z bazy Web of Science.

     Prowadzenie: Krzysztof Szymański, Thomson Reuters Scientific - ISI

4) „Okrągły stolik" twórców baz posadowionych w ICM UW (BazTech, BAZHUM, AGRO, PSJC) oraz przedstawicieli ICM UW

     Prowadzenie: Lidia Derfert-Wolf

       10.30 - 11.00Przerwa na kawę
Sesja III - Bibliograficzne bazy danych - zagadnienia szczegółowe i pokrewne
       11.00 - 12.15

Prowadzenie - Barbara Kubiak


Lidia Derfert-Wolf - W kierunku bazy pełnotekstowej - inicjatywy Baztech
 
Alek Tarkowski, Jakub Szprot - System YADDA - oprogramowanie dla repozytoriów cyfrowych


Renata Wójcik - Bibliografia Zawartości Czasopism - stan obecny i perspektywy rozwoju


Ewa Lang, Joanna Radzicka - Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej - próba stworzenia nowoczesnej bazy danych

       12.15 - 13.00Dyskusja

Zakończenie konferencji

                  13.00Obiad
Liczba odwiedzin: 88083© 2008 Biblioteka Politechniki Krakowskiej,  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego