Informacje ogólne
  Rada Programowa
  Komitet Organizacyjny
  Program Konferencji
  Dla uczestników
  Referaty
  Warsztaty
  Uczestnicy
  Sponsorzy
  Patronat medialny
  Galeria zdjęć
  Bydgoszcz
  KontaktWarsztaty

Trzeciego dnia konferencji - 29 maja - w godz. 9:00 - 10:30 odbędą się równoległe warsztaty.
Zapisy na warsztaty będą prowadzone w biurze konferencji, począwszy od pierwszego dnia obrad. 
W warsztacie czwartym wezmą udział tylko zaproszeni uczestnicy.  

1) Nowoczesne sposoby dostępu do rozproszonej informacji


Opis: Omówienie efektywnych narzędzi jednoczesnego wyszukania informacji naukowej z wielu źródeł (w tym licencjonowanych) i dotarcia do pełnego tekstu dokumentu. Prezentacja na przykładzie jednego z rozwiązań zintegrowanego wyszukiwania - systemów MetaLib i SFX firmy Ex Libris. Testowanie konfiguracji z bazami danych nie stosującymi obowiązujących standardów, np. BazTech.


Prowadzenie: Janusz Rydlakowski, ALEPH Polska


2) Expertus do obsługi baz bibliograficznych


Opis: I. Expertus w zastosowaniu do bibliografii zawartości czasopism i innych wydawnictw; II. Expertus w zastosowaniu do bibliografii dorobku naukowego; III. Bazy prac magisterskich, licencjackich, doktoratów i habilitacji w systemie Expertus.


Prowadzenie: Jacek Głębocki, Grzegorz Pietruszewski, SPLENDOR


3) Inteligentne platformy dla bazy danych - wyszukiwanie poprzez połączone tezaurusy


Opis: Warsztaty mają na celu zaznajomić z możliwością wyszukiwania poprzez połączone tezaurusy różnych baz na platformie ISI Web of Knowledge. Przeszukiwanie pojedynczych baz jak: INSPEC, Derwent Innovation Index czy Web of Science daje ograniczone rezultaty - połączenie ich zawartości z informacjami o cytowaniach artykułów czy patentów daje użytkownikowi potężne narzędzie. Dodatkowo zostaną zaprezentowane możliwości tworzenia własnych baz bibliograficznych w oparciu o dane z bazy Web of Science.


Prowadzenie: Krzysztof Szymański, Thomson Reuters Scientific - ISI


4) „Okrągły stolik" twórców baz posadowionych w ICM UW (BazTech, BAZHUM, AGRO, PSJC) oraz przedstawicieli ICM UW


Prowadzenie: Lidia Derfert-Wolf
Liczba odwiedzin: 88085© 2008 Biblioteka Politechniki Krakowskiej,  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego