Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki

II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech

Poznań, 17-19 kwietnia 2013


 Zaproszenie
 Rada programowa
 Organizatorzy

 Program
 Prelegenci

Galeria zdjęć 

 Rejestracja
 Uczestnicy

 Sponsorzy
 Patronat medialny

 Poznań
 Kontakt


Program konferencji

17 kwietnia, środa
  9.00 - 10.30Rejestracja uczestników, kawa

10.30 - 10.45

Uroczyste otwarcie konferencji
Małgorzata Furgał, Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej
Sesja I - Krajowe bibliograficzne bazy danych

Moderator: Małgorzata Furgał

10.45 - 10.55

Małgorzata Furgał, Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan - Wprowadzenie do tematyki

10.55 - 12.15

Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk - Nowe elementy w rozwoju bazy AGRO

Anna Osiewalska - BazEkon - dziedzinowy indeks cytowań z własnym oprogramowaniem bibliometrycznym

Klaudia Grabowska - BazHum : bibliograficzna baza czasopism humanistycznych i społecznych. Doświadczenia i perspektywy rozwoju

Lidia Derfert-Wolf - Baza danych BazTech - współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami

Katarzyna Zamłyńska - DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

Danuta Szewczyk-Kłos - Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej

12.15 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.00

Izabela Swoboda, Anna Seweryn - CYTBIN - krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii
Ewa Włostowska - Polska Bibliografia Lekarska A.D. 2013

Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak - Polska Bibliografia Literacka on-line

Marzena Przybysz - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Renata Wójcik - Bibliografia Zawartości Czasopism we współczesnym świecie

Aneta Drabek - Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach

Dyskusja

14.00 - 14.15 Wystąpienie sponsora (EBSCO)
14.15 - 15.15 Obiad
Sesja II - Znaczenie bibliograficznych baz danych w rozwoju [otwartej] nauki

Moderator: Mirosław Górny

15.15 - 16.15

Dominika Czerniawska, Marek Niezgódka - Otwarta Nauka w Polsce: paradygmaty, obawy, perspektywy

Henryk Rybiński - Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT

16.15 -16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 17.45

Jolanta Przyłuska - Bibliograficzne bazy danych dla bibliotekarzy, naukowców czy urzędników?

Henryk Hollender - Zasoby bibliograficzne jako narzędzie i model wiedzy

Dyskusja

17.45 - 18.15 Wystąpienia sponsorów (Akme Archive, ProQuest)
19.30 - 20.00 Otwarcie wystawy malarstwa Bożeny Grocholskiej
20.00 - 23.00 Uroczysta kolacja w Bibliotece Politechniki Poznańskiej
18 kwietnia, czwartek
Sesja III - Bibliograficzne bazy danych a ocena czasopism naukowych - panel dyskusyjny

Moderator: Anna Grygorowicz

  9.00 - 10.00

Krzysztof Szubski - Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych

Jerzy Merkisz, Miłosław Kozak - Redakcja "Combustion Engines/Silników Spalinowych"

Bartłomiej Siek - O wiecznej potrzebie kompletności i konsekwencji

 10.00 - 10.15 Wystąpienie sponsora (Thomson Reuters)
10.15 - 10.45Przerwa kawowa
10.45 - 11.25

Aleksander Nowiński - Polska Bibliografia Naukowa
Jarosław Protasiewicz - System wspomagania wyboru recenzentów

 11.25 - 12.30 Panel dyskusyjny z udziałem referentów III Sesji oraz zaproszonych gości, m.in. członków  Zespołu specjalistycznego MNiSW do oceny czasopism naukowych - prof. Marka 
 Lewandowskiego i prof. Bartosza Powałki
12.30 - 13.00Wystąpienia sponsorów (SirsiDynix, SCI Finder)
13.00 - 14.00Obiad
Warsztaty
14.00 - 15.30Emanuel Kulczycki - Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (I grupa)
Barbara Szczepańska - Elementy prawa autorskiego w kontekście działalności bibliograficznej i wydawniczej (II grupa)
 15.30 - 15.40 Wystąpienie sponsora (Wolters Kluwer)
15.40 - 16.10Przerwa kawowa
16.10 - 17.40Emanuel Kulczycki - Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (II grupa)
Barbara Szczepańska - Elementy prawa autorskiego w kontekście działalności bibliograficznej i wydawniczej (I grupa)
19.30 - 23.00Spotkanie towarzyskie w Gospodzie "Młyńskie Koło"
19 kwietnia, piątek
Sesja IV - Bibliograficzne bazy danych jako źródło analiz bibliometrycznych

Moderator: Henryk Hollender

9.00 - 10.30

Aneta Drabek - Do użytku bibliometrycznego... : niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych

Maria Garczyńska - Bibliograficzne bazy danych w ocenie pracowników i jednostek szkół wyższych w Polsce

Wojciech Fenrich - POL-index polska baza cytowań

Dyskusja

 10.30 - 10.45 Wystąpienie sponsora (ABE-IPS)
10.45 - 11.15Przerwa kawowa
Sesja V - Promocja baz i bazy formą promocji

Moderator: Anna Łozowska

11.15 - 11.30Wystąpienie sponsora (Aleph Polska)
11.30 - 12.30

Marcin Werla - Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych

Marzena Marcinek - Zasoby polskich bibliotek w multiwyszukiwarkach i serwisach indeksujących publikacje naukowe

Dorota Buzdygan - Bibliograficzna baza danych - promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji

12.30 - 13.00Dyskusja i zamknięcie konferencji
13.00 - 14.00Obiad

Liczba odwiedzin: 55901

© 2012-2013 Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego